A history of sex i sin helhet

På lördag öppnar kulturen i Lund utställningen A history of Sex i sin helhet igen med bilder av Andres Serrano. Av säkerhetsskäl har man samlat samtliga bilder i ett enda rum.

Utställningen som bland annat består av sexuellt utmanande bilder utsattes för ett attentat i november, där sex av bilderna förstördes. De bilderna har nu ersatts av nygjorda kopior. Utställningen kommer bara att vara öppen på helger, och då med vakt närvarande.