Baby Sjöstedt Trouin korad den 11 november

Jag heter Alizia och bor i Stockholms skärgård, på Värmdö, i ett hus fullt med barn. Jag har 4 helsyskon och 4 halvsyskon.

När jag föddes kl 05.16 på Södersjuhuset i Stockholm den 25 oktober vägde jag 5140 gram och var 55 cm lång.

Mamma heter Anette Sjöstedt
och pappa heter Michael Trouin.