Före detta socialdemokrat kan ta över

Det kan bli en tidigare kommunpolitiker för socialdemokraterna som tar över den tomma platsen i Motalas kommunfullmäktige när Sverigedemokraten Rikard Kling har lämnat alla politiska uppdrag på grund av hot.

Det som nu händer är att kommunfullmäktige på sitt möte på måndag formellt ska godkänna Klings avskedsansökan och be länsstyrelsen att gå igenom valresultatet en gång till och utse en ersättare.

– Jag tycker att det här är ett slag mot demokratin. Att en person som är utsedd i demokratiska val att representera sina väljare inte kan utföra sin uppgifter, säger Eva Isaksson Ribers (m) ordförande i kommunstyrelsen om att Rikard Kling i fredags valde att hoppa av politiken.

Fick fyra personröster
När det gäller ersättare för Kling så har Sverigedemokraterna inga fler namn på sin valsedel från 2006. Däremot finns två personer som fått sitt namn ditskrivet och därmed är aktuella.

Den som kommer att få platsen i första hand är Hans-Peter Fransson som fick fyra personröster i valet.

Fransson har tidigare varit kommunpolitiker i Motala. På sjuttiotalet satt han i fullmäktige för socialdemokraterna. Han säger att han inte själv skrivit sitt namn på Sverigedemokraternas lista och vill inte säga om han är intresserad av att nu ta plats i kommunfullmäktige för partiet. Men han tycker att det som hänt Rikard Kling är allvarligt.

– Det är inte klokt att samjället tillåter sådana här hot mot politiker, säger han.

Skulle inte Fransson vilja ha platsen finns alltså ytterligare en person som är aktuell. Blir det nej även där finns inga fler möjliga kandidater och platsen får då stå tom. Något som hänt med ett av Sverigedemokraternas mandat i Norrköping.

Ohållbar situation
Det är mycket jämnt mellan blocken i Motalas kommunfullmäktige. Den just nu tomma stolen efter Rikard Kling skulle kunna få utslagsröst i voteringar.

Socialdemokraterna i Motala tycker att den parlamentariska situationen i kommunfullmäktige är ohållbar med en knapp majoritet och Sverigedemokraterna som vågmästare.

– Vi kommer att söka ett bredare samarbete över blockgränserna, säger Torbjörn Honrqvist ordförande för socialdemokraterna i Motala.

Samarbeta med polisen
Eva Isaksson Ribers vill inte spekulera i hur Klings avhopp påverkar det politiska arbetet i Motala men säger att någonting måste göras för att få bukt med hoten mot politiker.

– Där får vi politiker både diskutera det här och samarbeta med polisen, för det här är ju en ordningsfråga när man är utsatt för hot.

Petter Ahnoff
petter.ahnoff@sr.se