Kommunerna behandlar synskadade olika

Det är stora skillnader mellan kommunerna i länet när det gäller ledsagarservice till gruppen synskadade. I Härnösand har man rätt till 20 timmar per månad, i andra kommuner bara ett par timmar under en månad.

Under måndagen försöker Synskadades riksförbund övertyga politikerna i Örnsköldsvik att det borde vara en självklarhet att en synskadad ska ha samma rättigheter som en frisk människa.