Postanställda har fått nytt löneavtal

Omkring 24 000 postanställda fick på måndagen ett nytt löneavtal. Avtalet är treårigt och ger i genomsnitt 2 400 kronor mer i månaden under perioden.

Alla är garanterade minst 350 kronor mer i månaden per år. Resten fördelas i lokala förhandlingar med Seko, Facket för Service och Kommunikation.

I uppgörelsen ingår även arbetstidsförkortning för dem som jobbar udda tider.