SVT syd vill minska på personalen

Sveriges television i Malmö vill minska sin personal från dagens 250 till 200. I samband med att företaget ska flytta 2009 ska personalstyrkan anpassas till de nya lokalerna och nya sätt att arbeta.

- Vi har 60 pensionsavgångar fram till 2012. Fram till 2009 rör det sig om 50 tjänster. Efter flytten från Jägersro så kommer vi inte att ha en stor inspelningsstudio. Vi kommer att ha en mindre spelplats i huset. Vid de tillfällen som vi ska göra större inspelningar i studio eller on location så kommer det att vara en kombination av vår egen personal och annan personal, säger SVT syds chef Carina Brorman.

Egentligen handlar det om personal som ska gå i pension fram till 2012, men företaget vill nu skynda på pensionsavgångarna till redan 2009. Från fackligt håll tror man att det blir svårt att klara av att producera TV-programmen med den planerade minskningen, berättar Michel Wall på journalistförbundet.

- Det betyder att man måste ändra yrkesfunktioner och annat. Vi har haft en löntagarkonsult inne som tittat på rimligheten att dra in så många tjänster på den korta tiden, säger Michael Wall, fackligt ombud för Journalistförbundet på SVT syd.