Behandlingen av särskoleelev tas upp i kommunfullmäktige i Trollhättan

Trollhättans stads behandling av särskoleeleven Per Freiholtz kommer i kväll upp på kommunfullmäktiges sammanträde.

Den 16-årige gymnasieeleven nekas gång på gång bidrag för att som sina klasskamrater från andra kommuner kunna bo på Nuntorpsskolan.

Fallet granskas av både länsrätt och länsstyrelse.

Penilla Gunther, kristdemokraternas ledare i Trollhättan, har fört frågan till kommunfullmäktige.

Hon säger till Sveriges Radio Väst att Trollhättans stads behandling av Per Freiholtz är en rättsskandal.