Misstänkt mörkertal om hot mot politiker från Sverigedemokraterna

Troligen har fler Sverigedemokrater än vad som är känt, hoppat av sina politiska uppdrag på grund av att de blivit utsatta för hot. Det menar partiets ledare Jimmy Åkesson efter att östgöten Rickard Kling i helgen meddelade att han lämnar sina politiska uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige i Motala och som distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Östergötland efter att han blivit utsatt för just hot. 

Det gångna året har flera Sverigedemokrater runt om i landet hoppat av politiken, säger Jimmy Åkesson

– Sedan valet är det en handfull som officiellt lämnat sina uppdrag på grund av hot, men sedan ska man ha klart för sig att det finns säkert ett stort mörkertal, de som lämnar partiet gör det officiellt av andra skäl, säger Jimmy Åkesson.

Vice ordförande för folkpartiet i Östergötland, Mathias Sundin från Norrköping, har reagerat och han tycker att det måste tas hårdare tag när det gäller hot mot politiker:

– Det är ett hot mot demokratin, och även om jag inte delar några åsikter med Sverigesdemokraterna så vill jag försvara deras rätt att uttrycka dem, säger Mathias Sundin

– Polisen behöver jobba mer förebyggande, vilket de kanske redan gör, men det måste få en större verkan så att inte de här hoten behöver inträffa, menar Mathias Sundin.

Pia Thevselius, biträdande kriminalchef vid polisen i Östergötland berättar att polisen har en särskild handlingsplan för de fall där någon person blir utsatt för hot och den har använts i flera fall:

– Vi har haft den ett antal gånger, och när det gäller Motalaärendet så vet jag att en utredning har inletts. När det gäller hot mot politiker ser vi allvarligt på det från polisens sida, säger Pia Thevselius.