Dyrare att åka kollektivt i Uppland

Biljettpriserna på Upptåget och på länsbussarna kommer att höjas. Det säger nu Klas Wåhlberg, VD för Upplands lokaltrafik, efter att landstingsfullmäktige idag beslutade om UL:s budget för 2008.

Klas Wåhlberg säger att höjningar kan bli upp till tio procent på bussarna och 15 procent på tåget. Höjningar som ska täcka det ekonomiska bortfallet.

- Intäktsförstärkningen kan vi ju hämta på lite olika sätt, bland annat genom prisanpasning.

Idag så tog alltså landstingsfullmäktige beslut i frågan om hur stort anslaget till Upplands lokaltrafik ska bli nästa år. I förslaget, som lades av de borgerliga partierna i landstinget, ligger anslaget på en sådan nivå att det kommer att behövas ytterligare pengar för att kunna behålla de nuvarande biljettpriserna på länsbussarna och på Upptåget. Det innebär alltså att det kommer att bli taxehöjningar.

- För att det ska vara intressant att åka kollektivt så måste det även vara prisvärt och då tycker vi att man ska kunna göra en indexuppräkning på priserna, men majoritetens förslag är inte rimligt om man säger att man tar hänsyn till klimatfrågan och man tycker att kollektivtrafiken är väsentlig, säger miljöpartiets Johan Edstav.

Enligt Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, som alla reserverade sig mot beslutet, så kommer det här påverka priserna. Enligt oppositionen blir det taxehöjning på upp till 15% på Upptåget. Deras förslag var istället att skjuta till mer pengar till UL. Det sa bland annat socialdemokraten Börje Wennberg under debatten.

- Vi är beredda att satsa ytterligare 12 miljoner kronor till 2008.

- På vissa i oppositionen verkar det som att vi ska spendera ännu mer under de goda åren för att sedan stå inför en ännu trängre budget när konjunkturen vikerr. Det är nu man måste föra en ansvarsfull politik, replikerade moderaten Arne Sandemo.