"Klimatmål nås inte med bara ny teknik"

När regeringen pratar om hur klimatmålen ska nås  talar man ofta om den nya miljötekniken. Men det räcker inte att tro att ny teknik och nya bränslen ska kunna lösa klimatproblemen. På ett eller annat sätt måste människor också ändra livsmönster, hävdar forskare från Tekniska högskolan i Stockholm i en ny rapport.

– Vi kan alltså inte fortsätta att öka vårt resande som vi gör i dag och en del av vårt resande behöver antagligen minska. Den typ av resande som ger störst miljöpåverkan är framför allt bilresandet och flygresandet, samt godstransporter på lastbil, säger Jonas Åkerman, forskare på Centrum för miljöstrategisk forskning, och en av dem ansvariga för rapporten.

Sverige och EU-länderna har satt upp ett mål för klimatpolitiken, att jordens medeltemperatur inte får stiga mer än två grader framöver.

Växthusgaserna måste minska
För att nå dit måste utsläppen av växthusgaser minska radikalt och enligt KTH-forskarna räcker det inte med ny teknik och mer förnybara bränslen. Det krävs också att vi människor ändrar våra livsmönster och bil- och flygtrafiken kan inte ständigt öka.

Men när miljöminister Andreas Carlgren beskriver framtiden för bilismen och flyget är det just satsningar på ny teknik han väljer att lyfta fram.

– Jag är övertygad om att det är ett av de områden där vi kommer att se de allra största teknikförändringarna. För 45 år sedan hade vi inte kunnat förutse hela utvecklingen av datorer, mikrochips eller internet. Det var något som vi inte hade en aning om och det har ju förändrat förutsättningarna radikalt, säger Andreas Carlgren.

Bromma flygplats aktuell fråga
En aktuell fråga som regeringen kommer att få ta ställning till inom kort är framtiden för Bromma flygplats i västra Stockholm.

Den borgerliga kommunledningen har tecknat ett avtal med Luftfartsverket om att låta flygplatsen finnas kvar i ytterligare 30 år. Man tillåter också mer flygtrafik än idag och kommunledningen räknar att med ett stöd från regeringen.

Miljöministern vill inte uttala sig om Bromma flygplats och hur ett nytt tillstånd skulle rimma med regeringens klimatpolitik.

”Utsläppen bör minska”
– När detta blir ett ärende hos regeringen ska regeringen naturligtvis ta ställning till det. Däremot är det ju så att det inte i sig är ett önskvärt mål att flygandet ska minska. Det viktiga är att utsläppen från flygtransporter minskar.

– Kan inte det ske på ett annat sätt än att flygandet minskar så kommer vi tvingas att betala det höga priset. Men jag tycker att flygindustri, resebransch och övriga berörda ska inse hur viktigt det är att förändra det, säger Andreas Carlgren.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se