10 jobb hotas på gamla ''Kuran''

Tio personer riskerar att förlora jobben på FMC i Tranås, Försäkringsmedicinskt centrum, på gamla Kuran i Tranås.
Sedan Försäkringskassan i Östergötland tog över ansvaret för verksamheten så har beläggningen minskat rejält. Försäkringskassorna skickar inte lika många kunder längre, och därför måste personalstyrkan på totalt 37 personer ses över. I mitten av maj har FMC:s styrelse sammanträde och ska diskutera en översyn av verksamheten.