Brister i gymnasieutbildningen

Företagare inom restaurang- och livsmedelsbranschen i Gällivare vill se förändringar i gymnasieskolans utbildning. De anser att eleverna har bristande kunskaper och är dåligt förberedda inför arbete ute i företagen efter det treåriga programmet.

Restaurang- och livsmedelsbranchen i Gällivare vill förutom förändringar av själva utbildningen också ha ett samarbete mellan näringsliv och skola. Det talas om längre praktikperioder, att man ska ta in gästkockar i undervisningen och att det ska föras en dialog mellan lärare/elever och företagen. Även de lappländska råvarorna bör lyftas fram i undervisningen så att elverna ges mer kunskap om det lokala. Vidare pekas på en brist i kursplanen som skolan följer och det är att där inte ges tid att filea fisk mer än en gång under tre år.

Även skolan ett samarbete med näringslivet. Det bekräftar Kerstin Jannok, som är lärare vid Välkommaskolans hotell- och restaurang program i Malmberget.

Villiam Engman enhetschef vid restaurangen O’Learys i Gällivare vill att eleverna ska få lära sig att våga prata med restauranggästerna.

Per Henriksson är gymnasiechef i Malmberget tar kritiken från näringslivet på allvar och är beredd att förändra inom ramen för kursplanen.