JO-kritik mot Gotlandshem

Det kommunala bostadsbolaget Gotlandshem får kritik av Justitieombudsmannen, JO, efter en anmälan från en av Radio Gotlands reportrar. Gotlandshem tog för lång tid på sig att lämna ut handlingar om vd Carl Eklunds representation, konstaterar JO.

I september i fjol begärde Radio Gotlands reporter kopior av handlingar som rörde vd:ns representation de senaste fem åren, och uppgifter om vilka som deltog vid representationen.

Gotlandshem svarade att han skulle få handlingarna, men först i slutet av oktober. Det är alldeles för lång tid för att vara förenligt med skyndsamhetskravet i tryckfrihetsförordningen, ansåg reporten och anmälde fallet till JO, som alltså håller med.