Macken försvinner från Åker

Nästa månad slår Statoilmacken i Åkers Styckebruk igen. På senare tid har seviceinrättningarna på orten försvunnit en efter en. Distriktsköterskan har slutat, öppettiderna på mottagningen krympt, badhuset skurit ner och sjukgymnasten är på väg bort från orten.

Senast i raden att lämna Åker är macken även om två obemannande pumpar blir kvar. Mackens ägare säger till Strengnäs-Tidning att det är dåligt för bygden när nu ytterligare en inrättning försvinner från orten.

Anledningen till nedläggningen är enligt Statoil att macken inte drar in tillräckligt med pengar.