Goda män efterlyses

Det kommer behövas fler goda män på Gotland. De ensamkommande flyktingbarnen som kommunen tar emot i början av nästa år behöver nämligen ställföreträdande vårdnadshavare. Hittills har bara sex personer anmält intresse för den uppgiften.

- Skulle jag få önska skulle de bli tjugo till. Minst tio, säger Lena Söderlund, handläggare på Gotlands överförmyndar- verksamhet.

Konsekvenser
Om inte Lena Söderlund och överförmyndaren får fram tillräckligt många goda män så kommer det att få konsekvenser.

Lösningen kan bli att låta goda män ha hand om fler än ett barn, vilket inte alls skulle vara att föredra i de här fallen, enligt Lena Söderlund.

Specialutbildning för goda män
På Gotland kommer kommunen att ta emot pojkar i åldern 15-18 år.

De goda män som blir ställföreträdande vårdnadshavare till flyktingbarnen kommer att få en specialutbildning. Bland annat i asylfrågor och i hur man ska hantera de här personerna som många gånger har mycket med sig.

Hittills har sex personer anmält intresse för att ta vara god man åt ett flyktingbarn, men överförmyndaren vill alltså helst ha tjugo till.

- Som god man fyller man en otroligt viktigt funktion, säger Lena Söderlund.

Reporter jonas.franzen@sr.se