Första nationella konferensen för unikt äldrecentrum i Karlstad

I ett halvår har kunskapscentrum för äldres säkerhet i Karlstad, det enda i sitt slag i Sverige, arbetat med att förebygga olyckor bland äldre.

Igår anordnades den första nationella konferensen och nästa höst drar man igång en universitetskurs.

För det förebyggande arbetet mot olyckor bland äldre måste bli bättre, menar föreståndare Tommy Rosenberg:

-Ska vi klara av det tryck som äldrevården kommer att kräva måste vi börja arbeta förebyggande, säger han.