Psykiskt funktionshindrade får mer hjälp

Människor med psykiska funktionshinder i mellersta länet ska få fler möjligheter till hjälp. Kustkraft, ett samarbete mellan landstinget och Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kommuner, ska utökas.

Bland annat planeras ett Allaktivitetshus i Oskarshamn där man hoppas nå fler av de som mår psykiskt dåligt, men som håller sig hemma i dag. I huset ska man inte ha några krav på biståndsbeslut från socialförvaltningen.

Dessutom ökar Samordningsförbundet, där Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår, sitt bidrag till Kustkraft till 4,5 miljoner kronor per år, jämfört med 2,5 miljon totalt de första två åren. Målet är att fler psykiskt funktionshindrade ska få sysselsättning.