Flest nystartsjobb går till män

Sedan årsskiftet har alla långtidsarbetslösa kunnat få ett av regeringens nystartsjobb. Men två tredjedelar av jobben går till män. Bland de mellan 18 och 24 är bara var fjärde nystartsjobbare kvinna.

– Det är ju naturligtvis ett problem och vi har sett den typen av snedbalans mellan män och kvinnor totalt sett, säger arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin.

Sedan årsskiftet kan alla som varit långtidsarbetslösa en viss tid få ett nystartsjobb, som gör det billigare för arbetsgivaren att ha personen anställd eftersom företaget inte behöver betala arbetsgivaravgift.

Fler män på privata företag 
Än så länge gäller det bara privata företag, där det vanligtvis jobbar fler män än kvinnor. Det är en förklaring till varför fler killar får nystartsjobb, säger Sven-Otto Littorin.

– När vi införde nystartsjobben så ville vi se till att de hamnade i privat sektor, eftersom vi tyckte det var en bra idé med fler jobb i privat sektor. Men sedan när vi utvärderade dem efter ett år så upptäckte vi att den här skevheten finns.

Dessutom finns det fler långtidsarbetslösa män än kvinnor, men det förklarar inte helt varför bara vart fjärde nystartsjobb till de under 25 går till kvinnor.

AMS kan inte förklara skevheten
– Varför det är så skev fördelning mellan unga tjejer och unga killar, det vet vi inte, säger Tord Strannefors som är prognoschef på Arbetsmarknadsstyrelsen.

Han har inget bra svar på frågan om varför det är som det idag.

– Ja, det är bara att konstatera att det är så. Och där är det väldigt svårt att ge en förklaring.

”Skillnaderna jämnas ut efter årsskiftet”
Efter årsskiftet kommer nystartsjobben att börja gälla även offentliga sektorn, som sjuksköterskor, lärare eller kommunanställda. Och då kommer en del av skillnaderna att försvinna, tror arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin.

– Att det blir mer jämställt, det tror jag är väldigt hög sannolikhet för när man öppnar i offentlig sektor. Kan jag lova att det blir 50-50? Nej, det kan jag inte.

– Jag tycker heller inte att det ska vara målsättningen, utan målsättningen måste vara att så många som möjligt av de långtidsarbetslösa får ett jobb att gå till, säger Sven-Otto Littorin.

Gustav Edman
gustav.edman@sr.se