Norrlandsfonder investerar i Domsjöfabriker

Norrlandsfonden går in och bidrar ekonomiskt till de stora investeringar som görs vid bioraffinaderiet vid Domsjö fabriker.

Totalt investeras 500 miljoner kronor, det är oklart hur mycket Norrlandsfonden bidrar med.