Delar av psykiatrin kan bli privat

Psykiatrins kris i Uppsala län gör nu att landstingsledningen är beredd att köpa delar av psykiatrin från annat håll än Akademiska sjukhuset. Det handlar i ett första skede om att skaffa psykiatriker, psykoterapeuter och psykologer till Norduppland och Enköping/Håbo. Ismail Kamil, folkpartiet:

- Vi kommer att upphandla psykiatrisk öppenvård. Vi utreder den här frågan, så jag vet inte hur många miljoner i så fall vi kommer att ta från Akademiska sjukhuset för att finansiera det.

Men det skulle kunna bli runt 10-15 miljoner?

- Ja, det skulle kunna röra sig om det.

Pengar som alltså skulle ha gått till Akademiska sjukhuset som hittills har stått för psykiatrin också i Norduppland och Enköping/Håbo. Men Ismail Kamil, som är ordförande för landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse, tänker sig alltså att köpa psykiatri till dom platserna på annat håll, för att klara av att ta emot patienter inom allmänpsykiatrin där. På båda ställena ska psykiatriker, psykoterapeut och psykolog ingå i det psykiatriska teamet. Ismail Kamil säger att åtgärderna är nära förestående om inte Akademiska inom mycket kort tid skulle hitta en lösning:

- Den vården vi köper måste levereras, gör den inte det måste självklart hälso- och sjukvårdsstyrelsen agera för patienternas bästa. Den gamla modellen där man köper vård som inte levereras och pengarna ändå stannar kvar, den tiden är förbi, säger Ismail Kamil.

Akademiska sjukhusets psykiatridivision kommer då alltså att gå miste om en del av sina pengar och av åtaganden som man hittills haft. Bertil Jansson är psykaitridivisionens chef:

- Ja, det är inte något speciellt märkligt, alliansen var tydlig när de gick till val att de vill ha privata initiativ.

Känns det som ett nederlag för er på psykiatridivisionen?

- Delvis, vi vill ju kunna bedriva en riktigt bra service för hela länet, men vi har ju svårigheter. Det är också inspirerande tycker jag att vi kan ha privata initiativ att jämföra oss med.

Oppositionsledaren, socialdemokraten Börje Wennberg, är också han öppen för att upphandla psykiatrin i Norduppland och Enköping/Håbo:

- Det är allmänpsykiatrin som framförallt inte fungerar på ett tillfredställande sätt idag, om man kan hitta ett sätt att lösa det på ett bättre sätt, då är jag beredd att vara med och diskutera det, säger Börje Wennberg från socialdemokraterna.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se