Gifter i Viskan utreds

Det har länge diskuterats vad som ska göras åt gifterna i Viskan. Igår togs ett beslut i Borås kommunstyrelse om att gå vidare och ta reda på hur man ska hantera gifterna i Viskan.

Gifterna från textilindustrin är mer än 30 år gamla och finns i bottenlagren av sjöarna söder om Borås, där vattnet flyter långsammare och de fortsätter att förgifta Viskan. Mellan 20 och 60 procent av det zink, krom och bly som förs vidare i vattnet kommer från de här sjöarna.

I Rydboholmsdammarna och södra Guttasjön är bottenväxter och fisk skadade. Ålen innehåller så mycket av det cancerframkallande insektsgiftet dieldrin, som används i textilier mot mal, att man inte regelbundet bör äta den.

Nu avsätter Borås stad 190.000 kronor och staten 1,7 miljoner för att bestämma hur giftmassorna, som uppskattas till 230.000 kubikmeter ska hanteras.