Allvarlig risk för psykpatienter

Socialstyrelsen kritiserar psykiatrins gemensamma journalsystem i Halland. För ett år sen stannade hela systemet en kväll, och det gick inte att komma åt journaler eller medicinlistor.

Detta innebar en stor risk för patienterna, säger Socialstyrelsen efter att ha granskat händelsen.

Orsaken till journalstoppet var att några underhållsarbeten i datasystemet tog för mycket kraft från journalsystemets lagringssystem.

Socialsstyrelsen har vid sin granskning kommit fram till att ansvaret för journalsystemet varit oklart och det har funnits brister i kommunikationen mellan de ansvariga för systemet och de som använt det inom den psykiatriska vården i Halland.