Bengtsforsbor ska utvärdera kommunen

1000 slumpvis utvalda Bengstforsbor får i dagarna en medborgarenkät i brevlådan. På den ska de svara hur på olika frågor om hur det är att leva i Bengtsfors kommun.

Enkäten är en uppföljning på en liknande undersökning från 2005.

Den visade att de flesta uppskattade tryggheten och närheten till naturen i Bengtsfors, men relativt många hade uppfattningen att namnet Bengtsfors fått dålig klang i omvärldens öron.