Stora betygsskillnader i länet

Niondeklassare i Södertälje och Haninge har svårast i länet att klara behörighetskraven till gymnasiet. Det visar de siffror från Skolverket, som presenterades på måndagen.

I våras var det 11,2 procent som inte fick godkänt i kärnämnena mattematik, svenska och engelska och som därmed inte blev behöriga att söka till gymnasiet. Det är den högsta siffran sen det nya betygssystemet infördes 1998.

I Stockholms län är det elever i Haninge och Södertälje som klarar sig sämst. Här står mer 20 procent av eleverna i årskurs nio utan plats på ett ordinarie gymnasieprogram. Haninge har det åttonde sämsta resultatet av Sveriges 290 kommuner.

Men resultaten skiljer sig mycket mellan kommunerna i Stockholms län. I Danderyd har 99,4 procent av niondeklassarna gymnasiebehörighet, vilket är den högsta andelen i hela landet.