Polisfacket vill veta vad alla tjänar

Polisfacket i Värmland går nu till kammarrätten för att få ut lönelistor på samtliga anställda inom myndigheten.

-Polisledningen har hittills inte lämnat ut namnen med motiveringen att det skulle hota rikets säkerhet, men för polisfacket är det viktigt att få se lönelistorna, säger Stefan Wickberg ordförande i polisfacket i Värmland.

-Vi är förvånade över att polismyndigheten motiverar avslaget med hänsyn till rikets säkerhet. Därför vill vi få det prövat, säger Stefan Wickberg.