Ultraljudsundersökning för gravida

Det finns nu ett förslag att alla gravida i Västra Götaland ska få göra ett ultraljud som beräknar risken för att fostret har Downs syndrom.

Förslaget innebär bland annat att det riskfyllda fostervattensprovet i många fall kan undvikas.

Testet innebär att man genom ett ultraljud och ett blodprov beräknar riskerna för att barnet har Downs syndrom. Om resultat från undersökningen överstiger ett visst värde kan mamman gå vidare och göra ett fostervattenprov.

Förslaget innebär i första hand att de blivande föräldrarna informeras om att det här testet erbjuds.