Falköpingssnickeri anställer tyskar

Bristen på utbildade svenska träindustriarbetare gör att det expanderande snickeriföretaget C&D Snickeri i Falköping börjat anställa snickare från östra Tyskland, som är hårt drabbat av arbetslöshet.

Tyske snickaren Holger Hommann har nu arbetat åtta månader på fabriken i Falköping. Han arbetar som ytbehandlare, trots att han egentligen är snickare. Men det gör honom ingenting:

- Man kan gör mycket olika grejer, säger Holger Hommann.

Svenska lärde Holger Hommann sig redan hemma i Tyskland, under en tio veckor lång kurs. Sedan kom han genom den tyska EU-arbetsförmedlingen i Rostock i kontakt med C&D Snickeri i Falköping.

Tre tyskar har anställts
Snickerifabriken i Falköping har 40 anställda och bristen på utbildade svenska maskinsnickare är ett hot mot hela verksamheten. Därför har företaget det senaste året anställt tre snickare från det forna östtyskland.

- Det ger oss möjligheten att fortfarande hålla en bra position på marknaden, säger Pia Hansson, personalchef på C&D Snickeri.