Försäkringskassechef ser inget behov av möte

Om det blir ett möte med Curt Malmborg återstår att se. Han svarar via sin pressansvarige att det inte finns så mycket mer att tillägga till den diskussion som förts brevledes.

Såhär svarade Försäkringskassan på frågan om det kan bli ett sjätte arbetsskadecentrum i Umeå.
– De boende i Norrland kommer att få en lika bra service i dessa frågor som övriga försäkrade och Försäkringskassans styrelse har fattat beslut om var handläggningen ska finnas utifrån vad som är är det bästa upplägget med hänsyn tagen till alla förmåner. Vi har läst IF Metalls brev men ser för tillfället inte att det finns så mycket mer att tillägga till den diskussion vi har haft brevledes, svarade Försäkringskassan genom Robin Lapidus.