Facket vill ha arbetsskadecentrum till Umeå

I Umeå finns kompetensen om arbetsskador, och därför bör ett arbetsskadecentrum finnas här, anser facket IF Metall. Men Försäkringskassans generaldirektör har hittills inte velat träffa facket för att resonera om behovet av arbetskadecentrum norr om Stockholm.

– Vi vet att det är kvinnorna som är de stora förlorarna när det gäller arbetsskadeförsäkringen, säger Ulf Björk

Det var i våras som Försäkringskassan kom med beskedet att det bara skulle finnas fem arbetskadecentrum i landet, inget norr om Stockholm. Ulf Björk har tillsamans med sin kollega Per-Erik Johansson lagt ner ett omfattande arbete på att få ett sjätte arbetskadecentrum i Umeå.

Att arbetskador inte ska utredas i Umeå är resurslöseri det anser Ulf Björk, eftersom en statlig utredning av Lars Balzari visat att Umeå har hög kompetens på området. Därför har facket krävt att få träffa Försäkringskassans generaldirektör.
– Vi kan komma till Stockholm, vi kan kosta på det här själva för vi tycker att det är så pass viktigt.