Unik mark vid Kappelshamn till salu

Ett tio hektar stort område vid Vestös i Hall är till salu. Till fastigheten, som ligger i Kappelshamnsviken, hör bland annat 600 meter egen strand och en pir av granit som går ut i havet.

Området var oljelagringsplats fram till slutet av 1980-talet, men är nu sanerat.

Stora delar av området är naturskyddat och det är inte säkert att den nya ägaren får bygga hus där.

Fortifikationsverket, som säljer marken på uppdrag av Statens Geologiska Undersökningar, SGU, kan inte säga vad marken är värd.

Intresserade får lämna anbud till Fortifikationsverket senast den sista november.