Växbo skola läggs ner till hösten

Kommunfullmäktige i Bollnäs beslutade på måndagskvällen att skolan i Växbo ska läggas ned. Därmed får från och med nästa höst de 29 eleverna börja i Rengsjö skola istället, alternativt Kilbergsskolan eller Granbergsskolan

Beslutet att lägga ner Växbos lilla skola togs med övertygande majoritet.
Av 49 röstande ledamöter var det bara miljöpartiets och sjukvårdspartiets sammanlagt fyra representanter som motsade sig en nedläggning. Därtill lade två ledamöter ner sina röster.
Beslutet betyder att Växbos grundskoleelever från och med nästa höst i första hand får börja i Rengsjö skola i stället, en skola som kommunen vill rusta för att kunna hysa upp mot totalt 140 elever.
Alternativt kan eleverna välja Kilbergsskolan eller Granbergsskolan och kommunen har åtagit sig att ordna skolskjuts till samtliga tre skolor. Förskoleverksamheten i Växbo blir kvar som vanligt.
Åsa Äng Eriksson, moderat ordförande i barn-, utbildnings- och kulturnämnden i Bollnäs var nöjd med att kommunfullmäktige kunde visa enighet i den omdiskuterade frågan om Växbo skolas nedläggning:
- Det innebär att vi nu kan driva frågan framåt och göra något bra av det, säger hon i en kommentar till Radio Gävleborg.