Mindre depressionsmedicin mer självmord

Självmorden bland unga i USA har ökat kraftigt de senaste åren, samtidigt som färre unga fått behandling med antidepressiva läkemedel. Nu varnar läkare för att samma utveckling kan komma i Sverige.

2003 varnade de olika läkemedelsverken i USA och i Europa läkare att skriva ut antidepressiva läkemedel till unga under 18 år eftersom medicinerna visat sig ha biverkningar som självmordstankar och självmordsförsök. Men när allt färre amerikanska ungdomar då fick antidepressiva medel så ökade antalet fullbordade självmord till året därpå med 22%, enligt ny statistik.

Och nu oroas flera svenska läkare för att reaktionerna på de tidigare varningarna blev för starka. Även om medlen ger biverkningar som tankar på självmord så är det farligare att låta deprimerade ungdomar vara obehandlade, säger psykiatrikern Göran Isacsson vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Kognitiv beteendeterapi i kombination med mediciner är det som fungerar bäst enligt forskningen, och Isacsson menar att det är dags att avdramatisera läkemedlen.
– Man måste våga behandla om man är läkare. Sen är ju också allmänheten skrämd. Det här får stor uppmärksamhet. Föräldrar vågar inte behandla sina barn.

I Sverige har användandet av antidepressiva medel inte minskat, men väl slutat att öka sedan varningarna kom. Men trots medierapporter om att självmorden bland unga har ökat också i Sverige, så kan man inte här se någon verklig trend i socialstyrelsens statistik. Socialstyrelsen tar just nu fram nya riktlinjer för depressionsbehandling.

Anne-Liis von Knorring, professor i barn och ungdomspsykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala sitter i expertgruppen och hon säger att riktlinjerna ska bli tydligare och om fler läkare ska skriva ut antidepressiva till barn måste de få mer utbildning.
– Det krävs utbildningsinsatser för allmänläkare på det här området..

Anna Rockberg Tjernberg
vet@sr.se