GMO-ris klarar torka

En ny sorts genförändrat ris som kräver mindre vatten för att växa har skapats i laboratoriemiljö av en internationell forskargrupp.

Ris är vid sidan av vete och majs världens viktigaste matvara. Men jämfört med vete och majs kräver risodling två till tre gånger så mycket vatten.

Backtrav är den växt vars genuppsättning forskarvärlden har bäst kunskap om och man har hittat den av backtravens gener som gör den extra tålig mot torka. Forskarna har förstärkt den här genen och så har de lyckats peta in den i risplantor.

Och de genförändrade risplantorna lyckades växa 50 % bättre än vanligt ris under torra förhållanden, skriver forskarna i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift.

Det är dock långt kvar innan det här torktåliga riset kan bli aktuellt för sådd, om det ens kommer att bli tillåtet. Det råder ju debatt kring risker med genförändrade grödor.