Ökad självmordsrisk utan medicinering

Självmorden bland unga amerikaner har ökat kraftigt de senaste åren, samtidigt som färre unga fått behandling med antidepressiva läkemedel. Nu varnar läkare för att samma utveckling kan komma i Sverige. (P1 Vetenskapsradion)