Hjärtproblem drabbar havandeskapsförgiftade

Kvinnor som drabbas av havandeskapsförgiftning löper också ökad risk att bli hjärtsjuka senare i livet. Det handlar om samma riskfaktorer, bland annat högt blodtryck som ofta är sammankopplat med havandeskapsförgiftning, enligt en doktorsavhandling vid Uppsala Universitet.

Risken att få problem med hjärtat är TRE gånger större för kvinnor som utvecklar högt blodtryck under sin graviditet.
Kvinnor med havandeskapsförgiftning borde följas upp i förebyggande syfte, anser författaren till avhandlingen.