E4-buller till Miljööverdomstolen

Striden om bullret från E4:an genom Huskvarna blir nu ett fall för Miljööverdomstolen. Många som bor intill vägen lider av trafikbullret och även Jönköpings kommun har krävt att Vägverket åtgärdar bullret, som ligger över gränsvärdena.

Vägverket har motsatt sig detta, men förlorat i Miljödomstolen. Verket överklagade då till Miljööverdomstolen, som nu beslutat att man ska pröva fallet eftersom det är principiellt intressant.

Om Vägverket skulle förlora målet kan det innebära, att man måste åtgärda buller på många platser runt om i landet.