Skötare avstängd efter titt i journal

En vikarierande skötare vid psykiatriska kliniken på universitetsjukhuset i Umeå misstänks för att obehörigt tagit del av en patientjournal. Skötaren hade ingen direkt vårdrelation till patienten.

Händelsen är polisanmäld och den misstänkte skötaren är avstängd från sitt arbete under utredningen.

Christina Wennberg Granberg verksamhetschef vid psykiatriska kliniken på universitetsjukhuset ser mycket allvarligt på det inträffade och hon har uppmanat enhetscheferna att åter igen ta upp frågan kring sekretess och rutiner vid överträdelse.