Dyrare el vid årsskiftet

Vattenfall kommer höja priset på el vid årsskiftet. Höjningen kommer hamna på mellan 10 och 40 kronor per månad, beroende på om man bor i lägenhet eller villa.

Orsaken till att Vattenfall höjer elpriset är enligt företaget självt att investeringar har gjorts för att höja kvaliteten på elnätet.