Riksåklagare åker till Göteborg

-Riksåklagaren håller på att informera sig om läget. Han är på väg ner till Göteborg för att få mer information och även för att vara till stöd för den personal som finns där, säger Karin Rosander, informationsdirektör på Åklagarmyndigheten.

Enligt henne är det mycket ovanligt med den här typen av händelser.

-Det finns undersökningar som Brå har gjort som visar att ungefär tio procent av alla åklagare på något sätt känner sig hotade då och då eller någon gång. I första hand brukar det handla om verbala hot eller en känsla. Men att hoten sedan omsätts i praktiken är oerhört ovanligt, säger Karin Rosander.

-Det är självklart att ett angrepp mot en åklagare av det här slaget är utomordentligt allvarligt. Det är ett angrepp på de fundamentala värderingar som finns i ett rättssamhälle, säger riksåklagaren Fredrik Wersäll till TT.

Han väntades anlända till Göteborg strax efter lunchtid.

-Jag kommer till Göteborg dels för att tala med den utsatta åklagaren som behöver stöd i ett sådant här läge, och dels för att orientera mig i polisens arbete. Sedan vill jag också stå till förfogande för de frågor som kan komma i ett sådant här läge, säger Fredrik Wersäll.