Kameraövervakning på Rättspsyk

Besökare vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall kommer att bli filmade av övervakningskameror. Detta sedan länsstyrelsen beviljat tillstånd för allmän kameraövervakning.

Styrelsens beslut har nu skickats till justitiekanslern, JK, för kännedom.