Socialstyrelsen kritiserar vården i Kramfors

Socialstyrelsen riktar nu kritik mot vårdcentralen i Kramfors sedan en psykiskt sjuk kvinna inte fått sin ordinerade medicin. När kvinnan upptäckte att doseringspåsarna var felaktiga blev hon orolig. Felaktigheterna ordnades trots oron inte upp tillräckligt fort och kvinnan blev därför intagen på psykiatrisk klinik.

Socialstyrelsen anser att samordningen varit för dålig mellan hemsjukvården och vårdcentalen.