Fortsatt stark konjunktur i länet

Konjunkturen i Västmanland är fortsatt stark. Ja, faktiskt högst i landet. Det visar småföretagsbarometern, en undersökning som görs i samarbete mellan intresseorganisationen företagarna och Swedbank.

Bakom den höga konjunkturen i länet ligger en stark tillväxt hos både tillverknings- och tjänsteföretagen.

Enligt Ove Jansson, regionschef hos Företagarna, så har dock konjunkturen nått sin topp och en nedtrappning i konjunkturläget väntas de närmaste tolv månaderna.