Ohälsotalet sjunker men ligger över riksgenomsnittet

Ohälsotalet i landet - och i länet sjunker, men fortfarande är människor i Västernorrland sjukskrivna fler dagar om året än vad man är i landet i stort. Det visar en undersökning som försäkringskassan har gjort.

De senaste siffrorna visar att ohälsotalet, alltså antalet sjukskrivningsdagar per år, i länet är 43,2 dagar. Genomsnittssiffran för landet är 38,7 dagar.

Jämfört med samma period förra året var ohälsotalet i länet cirka 47 dagar - och drygt 40 dagar i hela landet.

Försäkringskassans mål är att ohälsotalet ska ligga under 37 dagar som genomsnitt för riket i slutet av 2008.

Ohälsotalet gick ned till 38,7 dagar som genomsnitt i riket under oktober.

Det innebär att ohälsotalet fortsätter ner i stadig takt.