Tuffare tag för skuldsatt efter årsskiftet

Från och med första januari kommer det att bli fler utmätningar i de skuldsattas hem. Det blir följden av en ny lag som då träder i kraft skriver Kronofogdemyndigheten i ett pressmeddelande.

Hittills har den som vänt sig till Kronofogden för att få en skuld indriven kunnat välja mellan en begränsad eller en fullständig undersökning av den skuldsattes tillgångar.

Vid den begränsade undersökningen gör Kronofogden endast utmätning genom löneavdrag och skatteåterbäring. Den möjligheten försvinner och från årsskiftet görs alltid fullständiga undersökningar i alla indrivningsärenden vilket innebär att samtliga tillgångar kan ingå.