Fler studerar på högskola

Efter en nedgång i fjol är det åter fler som börjar studera vid högskolan. Det visar nya preliminära uppgifter från Högskoleverket.

Även ansökningarna inför våren är något fler än föregående vårtermin.

Den här höstterminen är de nyinskrivna studenterna cirka fem procent fler än för ett år sedan.

Den största ökningen står 19-åringarna för, alltså de som kommer direkt från gymnasiet. Det hänger ihop med att den årskullen är större än i fjol.

Även gruppen utländska studenter ökar: Var femte nyregistrerad student kommer från utlandet.

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, är fortfarande bland de lärosäten som lockar flest uländska studenter.