Tekniker arbetar för fullt vid sprängplatsen

Ett tiotal poliser är på plats vid åklagarens bostad och teknikerna arbetar för fullt, rapporterar TT:s reporter på plats.

Ytterdörren och de gula tegelväggarna intill dörren är svarta av sot, glasrutan i dörren är spräckt och ett mindre plåtbeklätt tak över dörren har slitits bort. Kvar finns bara stagen, resterna av taken ligger i bitar på marken.