Företag har svårt att få arbetskraft

Tre av fyra företag i Dalarna ser möjligheter att expandera. Men brist på arbetskraft är nu ett allt större problem och sätter käppar i hjulen för företagen att utöka sin verksamhet.  Det framgår av den nya Småförtagsbarometern. 

Länsbarometern för Dalarnas småföretagare visar bl a att orderutvecklingen stärkts sedan den förra undersökningen för ett halvår sen.
Av Dalarnas småföretagare rapporterar närmare 60 procent ökade beställningar och tillväxten ligger något över riksgenomsnittet.
Nästan 75 procent av företagarna anser alltså att det finns goda utsikter att expandera, och det är främst inom industrisektorn som den optimismen finns.
Brist på lämplig arbetskraft upplevs dock som ett stort hinder av ungefär en tredjedel av länets småföretagare.
Cirka 40 procent säger sig ha tvingats tacka nej till ordrar under det senaste året just på grund av bristen på arbetskraft. Det är framför allt tillverkningsindustrin som har det här problemet.
Men det finns också andra hinder för en expansion, som exempelvis en allmän ovilja att växa och det regelverk som finns kring arbetsrätten.