Åklagare mest utsatta

Åklagare tillhör den grupp av myndighetspersoner som är mest utsatt för så kallad otillåten påverkan. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort i samarbete med bland andra åklagarmyndigheten och säkerhetspolisen. -Åklagare blir oftare än andra inom rättsväsendet utsatta för trakasserier och hot, säger Lars Korsell, forskare på Brå.

Myndigheten för inte någon statistik över brott mot rättsväsendet. Lars Korsell bedömer dock att det är ovanligt med angrepp på åklagare eller myndighetspersoner.

-Det är också ovanligt att det är så grovt som i det här fallet som i Trollhättan - att man spränger en dörr är en mycket drastisk och ovanlig händelse, säger han.

Han betonar att det är för tidigt att säga om attentatet i Trollhättan riktade sig mot kvinnan i hennes egenskap av åklagare, även om mycket tyder på det.

I Brås rapport har 681 åklagare fått svara på frågor om trakasserier, hot och våld. 48 procent av de åklagare som utsatts för trakasserier eller hot har övervägt att byta arbete eller sluta. 23 procent har dragit sig för att genomföra en åtgärd eller ett beslut. 25 procent har undvikit ett område eller en uppgift.