Fortsatt stark tillväxt för länets småföretag

Det är fortsatt stark konjunktur bland småföretagen i Kalmar län, men lägre tillväxt väntas enligt höstens småföretagarbarometer.

I vårens mätning uppvisades rekordresultat inom flera områden och tillväxten i länet är fortfarande starkare än riksgenomsnittet. Men småföretagen i länet tror att det blir en konjunkturinbromsning det kommande året.

Johnny Rönnfjord, chef för Företagarna i regionen, säger att det har märkts en längre tid att företagen i Kalmar län går bra och att företagarna upplever konjunkturen som positiv.

Men samtidigt så tror de tillfrågade företagen att tillväxttakten inte blir lika snabb framöver, utan att vi kanske har nått toppen och att det börja dala sedan, säger Johnny Rönnfjord till Sveriges Radio Kalmar.

Det är främst företag inom tillverknings- och byggindustrin som räknar med avtagande tillväxt. Fortfarande är bristen på arbetskraft det största tillväxthindret. Hela 4 av 10 företag har tvingats tacka nej till beställningar på grund att de inte hittat personal. Problemen har varit störst för industri-, bygg- och konsultföretag.