Sörmlänningarna allt friskare

Sörmlänningarna håller på att tillfriskna. Åtminstone, enligt ohälsotalet, försäkringskassans mått på antalet utbetalda sjukdagar per person och år, som fortsätter att minska.

I första hand är det sjukskrivningarna som har minskat. Enligt nya siffror från Försäkringskassan minskade ohälsotalet med knappt fyra procent

Enligt nya siffror minskade ohälsotalet med knappt fyra procent mellan december och oktober i år.

Ohälsotalet i Sörmland var i oktober 42 dagar. Målet i år är att komma ner i 41.